ΑρχικήΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕξοπλισμός

Εξοπλισμός

Εναλλάκτες θερμότητας Κελύφους / Αυλών

Αερόψυκτοι Εναλλάκτες Θερμότητας

Προθερμαντήρες Αέρα

Θερμαντήρες Αναρρόφησης

Οικονομητήρες

Δεξαμενές Αποθήκευσης και εξοπλισμός (δηλ. Πλωτές αναρρόφησης κ.λπ.)

Δοχεία Πίεσης

Διαχωριστές Νερού - Λαδιού

Φίλτρα

Σιγαστήρες

Αντλίες

Αναδευτήρες

Καυστήρες

Εξοπλησμός Σωληνογραμμών (π.χ. ξεστροπαγίδες, πόρτες ταχείας φραγής, κλπ)

Βιομηχανικοί Θερμαντήρες

Εξοπλισμός Καύσης

Και οποιεσδήποτε άλλος Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα Διυλιστήρια Πετρελαίου και Αερίου, Ενέργειας κ.α.