ΑρχικήΝΕΑΣημαντική παραγγελία για την Ελλάδα

Σημαντική παραγγελία για την Ελλάδα

Το τμήμα πωλήσεων της LISEGA πρόσφατα κέρδισε σειρά παραγγελιών για τον λιγνιτικό σταθμό της μονάδας Ptolemais V (660 MW) στην Ελλάδα. Μέσω του Γερμανικού τμήματος Πωλήσεων, κατασκευαστική εταιρεία της Γερμανίας ανέθεσε  για τα συστήματα εσωτερικού του λέβητα και της υψηλής πίεσης, καθώς και για τα άγκυστρα των λέβητων. Η τεχνική υποστήριξης στο σύστημα σωληνώσεων και στα συστήματα υψηλής πίεσης θα πραγματοποιηθεί στο Zeven. Μέσω του τμήματος πωλήσεων, Ελληνική Εργοληπτική Εταιρεία ανέθεσε τα άκαμπτα  στηρίγματα για τους αγωγούς καυσαερίων. Ακολούθησε παραγγελία από την Ιαπωνία, η οποία κάλυψε τα στηρίγματα για τις σωληνώσεις στροβίλου. Αυτή η παραγγελία θα αποσταλεί το 2017 και το 2018. Το έργο αυτό εκπληρώνει επίσης ειδικές απαιτήσεις για την αντοχή στη διάβρωση της επιφάνειας των αναρτήσεων.